DUX BRITANNIARUM

Microsoft Word - DUX REVIEW.docx

Κείμενο – φωτογραφίες:  Βαγγέλης Μηλιαράκης

Βρετανία 5ος- 6ος αιώνας µ.χ. Οι Ρωµαίοι έχουν αποχωρήσει περί το 410µ.χ. και µαζί και οι λεγεώνες τους, αφήνοντας έτσι την αποκλειστική ευθύνη άµυνας του νησιού στους ντόπιους .

Η ευκαιρία που περίµεναν οι βάρβαροι εισβολείς είναι επιτέλους µπροστά τους και αναλαµβάνουν άµεσα δράση: από νότια και ανατολικά Σάξονες, Γιούτοι και Άγγλοι, από δυτικά και βόρεια Πίκτες, Ιρλανδοί και Σκώτοι κάνουν σφοδρές επιδροµές για να πάρουν κάποιο κοµµάτι από το θήραµα που πλέον είναι µερικά ερείπια του ρωµαϊκού πολιτισµού.

Το DUX Britanniarum είναι ένα σετ κανόνων από τους Too Fat Lardies που είναι τοποθετηµένο σε αυτή την περίοδο και επικεντρώνεται σε µάχες µεταξύ των Ρωµαιοβρετανών και των Σαξόνων. Υπάρχει ήδη διαθέσιµη η επέκταση του συστήµατος σε ένα ξεχωριστό βιβλιαράκι (Dux Britanniarum: The Raiders) που αναφέρεται στις εισβολές των Ιρλανδών, Πικτών και Σκώτων.

Περιγραφή

Το πρώτο πράγµα που κάνει θετική εντύπωση είναι ότι οι κανόνες έχουν δηµιουργηθεί σε συνδυασµό µε µια αφηγηµατικού/ µυθιστορηµατικού τύπου εκστρατεία που σκιαγραφεί τις µάχες µεταξύ ενός βρετανικού Βασιλείου και των εισβολέων Σαξόνων µε τους κανόνες διεξαγωγής των µαχών να αποτελούν ένα υποσύνολο εντός του γενικότερου συνόλου!Φυσικά οι παίκτες δεν είναι υποχρεωµένοι να ακολουθήσουν την εκστρατεία και µπορούν να στήνουν επιδροµές ή µάχες αυτοτελώς έξω από το πλαίσιο της γενικότερης ιστορίας που παρουσιάζει το σύστηµα.

Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε 3 διαφορετικές ενότητες (ή Βιβλία όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται) και δύο ακόµη παραρτήµατα (appendices).

Microsoft Word - DUX REVIEW.docxΤο Βιβλίο Ένα µας εξηγεί λεπτοµερώς πως να δηµιουργήσουµε την εκστρατεία µας, το βασίλειό µας και οι βασικοί χαρακτήρες της ιστορίας µας µε αρκετή λεπτοµέρεια. Προσδιορίζονται η ηλικία, η σωµατική διάπλαση, η φήµη, οι ιδιότητες του χαρακτήρα, η καταγωγή, η περιουσία του Άρχοντα ή του Πολέµαρχου. Ακόµα αν η ηλικία του ήρωα µας είναι µικρή µπορεί να µην ξεκινήσει απ’ ευθείας την εκστρατεία ως βασιλιάς αλλά να είναι στη υπηρεσία ενός πρεσβύτερου βασιλιά µέχρι να αναρριχηθεί ο ίδιος (µε τις επιδόσεις του στη µάχη και τη φήµη του) στη θέση αυτή. Όλα αυτά στήνουν ένα ξεχωριστό σκηνικό στην διεξαγωγή της ιστορίας µας.

Το Βιβλίο Δύο µας εξηγεί το πως να τρέχουµε την εκστρατεία. Καθορίζονται οι στόχοι και η δοµή της. Πάλι µε αρκετή λεπτοµέρια, αλλά όλα γίνονται µε απλό τρόπο, συνήθως µε τη ρίψη ζαριού και µε τα αποτελέσµατα να καθορίζονται από ανάλογους πίνακες. Σε αυτό το βιβλίο βλέπουµε το πως µπορούµε να διαχειριζόµαστε όλα τα δεδοµένα ανάλογα µε την πορεία και την εξέλιξη της εκστρατείας.

Το Βιβλίο Τρία ασχολείται µε την επιτραπέζια µάχη καθ’ αυτή και είναι το µόνο αυτόνοµο βιβλίο αφού µπορεί να παιχτεί ανεξάρτητα από τα άλλα δύο. Εδώ συναντάµε το δεύτερο πράγµα που κάνει θετική εντύπωση: υπάρχουν πράγµατα που µπορούν να συµβούν πριν τη διεξαγωγή της επιδροµής (Raid) ή της µάχης (Battle) που µπορούν να επηρεάσουν αυτά που θα συµβούν στην επικείµενη επιδροµή/ µάχη. Μερικά παραδείγµατα είναι οι µονοµαχίες µεταξύ των αντιµαχοµένων πρωτοπαλλήκαρων, οι εµπνευσµένοι λόγοι των λόρδων προς τους πολεµιστές τους, οι θρησκευτικές τελετές για οιωνούς από τους Θεούς, οι προσφορές µπύρας/ ποτών κτλ. Η µάχη γίνεται µεν, αλλά δύναται να µην ολοκληρωθεί επάνω στο τραπέζι! Υπάρχουν και πράγµατα που µπορούν να συµβούν (µε κάποιες προϋποθέσεις) και µετά το τέλος της, που ενώ δεν γίνονται επιτραπέζια επηρεάζουν το τελικό της αποτέλεσµα όπως η καταδίωξη και ο σφαγιαµός των υποχορούντων δυνάµεων του εχθρού. Όλα αυτά, τα µεν πριν της µαχης γεγονότα µπορούν αφενώς να δώσουν πλεονεκτήµατα σηµαντικά κατά τη µάχη αλλά και σε περίπτωση που ακολουθούµε την εκστρατεία να εξασφαλίζουν σοβαρά ωφέλη για το νικητή και πλήγµατα για το χαµένο επηρεάζοντας τα δεδοµένα της εν εξελίξη εκστρατείας.

Τέλος, τα παραρτήµατα (Appendices) αφορούν το πρώτο -το Βιβλίο των Μαχών- διευκρινήσεις σχετικά µε το έδαφος και γενικά τα σενάρια, ενώ το δεύτερο -το Βιβλίο των Βασιλείων- παρέχει µια επισκόπηση του καθενός από τα διάφορα βασίλεια της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Εκστρατεία

Κατά την έναρξη της εκστρατείας ως Ρωµαιοβρετανοί επιλέγουµε το Βασίλειο που θα κληθούµε να υπερασπιστούµε ή ως Σάξονες θα προσπαθήσουµε να το κατακτήσουµε αντίστοιχα. Η Βρετανία χωρίζεται σε τέσσερις γενικούς τοµείς: τη σαξονική ακτή (Saxon Shore), τις πόλεις του Νότου (the Cities of the South), τα βουνά της Δύσης (the Mountains of the West) και τον παλαιό βορά (Old North). Οι περιοχές αυτές αναφέρονται λεπτοµερώς στο κείµενο και απεικονίζονται και από µερικούς πολύ όµορφους χάρτες.

Microsoft Word - DUX REVIEW.docx

Κάθε παίκτης δηµιουργεί 3 χαρακτήρες για να οδηγήσει τη δύναµή του: ένα Άρχοντα (Lord) και δύο διοικητές (Commanders). Όπως είπα και παραπάνω, οι διαδικασίες αυτές είναι απλές µε συνδυασµό ρίψης ζαριών και σύγκρισης των αποτελεσµάτων µε τους κατάλληλους πίνακες. Ο στόχος είναι να υπάρξουν οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το υπόβαθρο, το χαρακτήρα, τη φήµη και τον πλούτο των κύριων χαρακτήρων στο στρατό του κάθε παίκτη.

Κάθε δύναµη συµπληρώνεται από ένα πρωτοπαλλήκαρο [σε ελεύθερη µετάφραση από τον όρο Champion (πρωταθλητή) που χρησιµοποιούν οι κανόνες] και πέντε (σαξωνικές) ή έξι (Ρωµαιοβρετανικές) µονάδες συν µια οµάδα µε εκηβόλα όπλα. Οι αντίπαλοι στρατοί έχουν διαφορές µεταξύ τους: οι Σάξονες αποτελούνται από πολεµιστές (warriors) και κάποιες ελίτ µονάδες, ενώ οι Ρωµαιοβρετανοί µπορούν πέρα από τους δικούς τους πολεµιστές και ελίτ να χρησιµοποιούν οπλισµένους αγρότες (Levies) στο στρατό τους. Οι στρατοί ξεκινούν µε µια προκαθορισµένη βασική δύναµη η οποία δύναται να αυξηθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Ένα τρίτο πράγµα που ανήκει στα θετικά του παιχνιδιού, είναι το ότι, οι αρχικές δυνάµεις δεν απαιτούν περισσότερες από 40 φιγούρες (η αναλογία είναι 1:1) γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ προσιτό από απόψη κόστους.

Επιπλέον, ο ρυθµός αύξησης των δυνάµεων που ενδέχεται να υπάρξει κατά τη διάρκεια µιας εκστρατείας, είναι τέτοιος όπου τελικά δεν θα υπάρξει ποτέ ανάγκη για περισσότερες από 60-70 φιγούρες συνολικά για τον κάθε στρατό. Σε προχωρηµένα στάδια της εκστρατείας και οι δύο στρατοί µπορούν να αποκτήσουν σπανίως και λίγο (αριθµητικά) ιππικό.

Μάχες

Το µεγαλύτερο µέρος του βιβλίου των κανόνων αφορά τους κανόνες που διέπουν την επιτραπέζια µάχη. Υπάρχουν κανόνες σχετικά µε το τερραίν, το σενάριο και τον καθορισµό του ηθικού του στρατού (Force Morale). Αν είστε ανυπόµονοι για δράση (όπως κι εµείς στα πρώτα παιχνίδια µας) τότε µια επιδροµή (Raid) θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή.

Microsoft Word - DUX REVIEW.docxΕκεί, µόλις καθορίσετε το σενάριο από ένα πλήθος επιλογών (επιδροµή σε χωριό, σε εκκλησία, σε φάρµες κτλ) και το ηθικό των στρατών εκατέρωθεν, µπαίνετε κατευθείαν στο…ψητό χωρίς να προηγηθούν διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται σε µια µάχη. Μια µάχη είναι από τη φύση της µια πολύ πιο οργανωµένη υπόθεση από µια ξαφνική επιδροµή. Ως εκ τούτου, οι κανόνες θεωρούν ότι καλό είναι να γίνουν κάποιες ενέργειες πριν από τη µάχη, έτσι ώστε να εµπνεύσετε τους πολεµιστές σας για το επικείµενο γεγονός. Όπως ανέφερα παραπάνω αυτό γίνεται µε πολλαπλούς τρόπους και οι επιπτώσεις είναι ανάλογες του τρόπου.

Οι µονάδες των πολεµιστών, χωρίζονται σε οµάδες (Groups), συνήθως των 6 µοντέλων. Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αρκετές από αυτές τις οµάδες να συγχωνευθούν σε ένα σχηµατισµό. Οι σχηµατισµοί για τους Ρωµαιοβρετανούς είναι ο πυκνός (Mass) ή ο συνασπισµός (Shieldwall), ενώ οι Σάξονες περιορίζονται µόνο στον πυκνό σχηµατισµό. Τα µοντέλα, καλό είναι να είναι τοποθετηµένα σε µονές βάσεις ώστε να µπορούν να αφαιρούνται οι απώλειες.

Οι µυηµένοι στους κανόνες των Too Fat Lardies (Chain of Command, Ι Ain’t Been Shot Mum, Sharp Practice, Bag the Hun κτλ) θα αισθανθούν αµέσως σαν…στο σπίτι τους. Αν πάλι δεν έχετε παίξει ή ακούσει για το συγκεκριµένο ύφος κανόνων ακολουθούν δύο τρία βασικά πραγµατάκια. Η ακολουθία του παιχνιδιού βασίζεται σε κάρτες. Αυτές, καθορίζουν το ποιός έχει δικαίωµα να ενεργήσει. Οι κάρτες, αφορούν συνήθως τους Big Men ένας όρος που χρησιµοποιούν στα παιχνίδια τους οι TFL -εν προκειµένω βέβαια τους ονοµάζει Lords and Nobles-, όπου θα κληθούν να κάνουν τις επιλογές τους και να διοικήσουν τις µονάδες τους επί τη εµφανίσει της κάρτας τους. Στο συγκεκριµένο παιχνίδι οι κάρτες που υπάρχουν στην στοίβα (Deck) που αφορά στην ακολουθία του παιχνιδιού (Sequence of Play) είναι µια για τον άρχοντα, µια για κάθε διοικητή-ευγενή και µια για κάθε µονάδα εκηβόλων όπλων ή/ και ιππικού όταν αυτό εµφανιστεί αργότερα σε κάποια εκστρατεία.

Σε αντίθεση µε άλλα παιχνίδια των TFL στο Dux Britanniarum δεν υπάρχει κάρτα “Tea Break” η οποία µε την εµφάνισή της σηµατοδοτεί το τέλος του γύρου. Ως εκ τούτου, στο Dux Britanniarum, όλοι οι διοικητές θα ενεργοποιηθούν σε κάθε γύρο του παιχνιδιού. Ένας διοικητής-ευγενής, όταν ενεργοποιηθεί, έχει διάφορες επιλογές µε κυριότερη αυτών να δώσει εντολές (κίνησης, ανασυγκρότησης κτλ) σε οµάδες και σχηµατισµούς σε µια απόσταση γύρω του η οποία καθορίζεται από το επίπεδο ποιότητας του διοικητή. Η κίνηση των µονάδων γίνεται µε τη ρίψη 1 έως και 3D6″ (το ιππικό 1 έως και 3D6″ +2″) και µε διάφορους τροποποιητές αν το έδαφος είναι δύσκολο ή περιλαµβάνει εµπόδια εντός της φοράς κίνησης της µονάδας.

Η µάχη είναι απλή στην εκτέλεσή της. Όλα τα µοντέλα που είναι σε επαφή µε τον εχθρό στην πρώτη και δεύτερη γραµµή µιας παράταξης µπορούν να πολεµήσουν. Κάθε µοντέλο ρίχνει 1D6 και ανάλογα το είδος κάλυψης που βρίσκεται η µονάδα που δέχεται την επίθεση καθορίζεται το πόσα χτηπήµατα (Hits) έχει δεχθεί συνολικά. Στη συνέχεια τα χτυπήµατα αυτά επαναρολλάρονται για να δούµε τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στη µονάδα. Η ποιοτικότερες µονάδες απαιτούν καλύτερες ζαριές από τις υπόλοιπες για να δεχθούν απώλεις σε ηθικό και έµψυχο δυναµικό.

Το ηθικό της µονάδας καθορίζεται από µια µονάδα µέτρησης που το σύστηµα την ονοµάσει σοκ (Shock). Το σοκ είναι ένα από τα αποτελέσµατα που ενδέχεται να έχει µια µάχη ή βολές εκηβόλων όπλων. Αν η ίδια σε µια µονάδα ο αριθµός των σοκ είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των µοντέλων που αποµένουν, τότε η µονάδα υποχωρεί.

Fate Cards

Μιλήσαµε παραπάνω για τη στοίβα των καρτών που αφορούν την ακολουθία του παιχνιδιού. Τώρα θα πούμε για το τέταρτο πράγµα που κάνει θετική εντύπωση. Υπάρχει µια επιπλέον στοίβα καρτών όπου το παιχνίδι τις ονοµάζει Κάρτες της Μοίρας (Fate Cards).

Microsoft Word - DUX REVIEW.docx

Αυτές οι κάρτες αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα που επηρεάζει τα γεγονότα κατά αλλά και µετά την διάρκεια µιας µάχης. Ξεκινώντας το παιχνίδι, κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του µερικές κάρτες από αυτές. Ο ακριβής αριθµός των καρτών που θα έχει ο πάικτης στη διάθεσή του στην αρχή του παιχνιδιού, καθορίζεται από τα γεγονότα που προηγήθηκαν στην εκστρατεία αλλά και της µάχης που καλείται να παίξει. Οι κάρτες µπορούν να παιχτούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (µια ανά ενεργοποίηση ευγενούς ή πολλαπλές όταν συνοδεύονται από την κάρτα Carpe Diem), προσδίδοντας επιπλεόν ικανότητες και διάφορα µπόνους. Ο διτός ρόλος των καρτών αυτών είναι ότι πολλές από αυτές, έχουν επίσης επιπτώσεις στα γεγονότα που θα ακολουθήσουν της µάχης. Έτσι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε παίκτης κρίνει και κάνει ανάλογα τις επιλογές του για το αν θέλει να εξαργυρώσει άµεσα ένα µπόνους που του προσφέρει µια κάρτα ή την χρησιµοποιήσει προς ώφελός του µετά το τέλος της µάχης!Μερικές από τις κάρτες αυτές µπορούν να παιχτούν µόνο κατά την ενεργοποίηση των ευγενών της πλευράς που θελήσει να τις παίξει ενώ υπάρχουν κι άλλες οι οποίες µπορούν να παρεµβληθούν (Interruption) στο παιχνίδι του αντιπάλου. Η χρήση µερικών καρτών δίνουν επιπλέον πλεονέκτηµα στους µεν κι άλλες τόσες στους δε χωρίς όµως να απαγορεύεται η χρήση τους εκατέρωθεν.

Τα…μετά τη µάχη

Μόλις η επιτραπέζια µάχη ολοκληρωθεί, η φάση που θα καταδείξει τα γεγονότα που ακολούθησαν της µάχης ξεκινά. Σύµφωνα µε τις αχρησιµοποίητες κάρτες που έχουν οι παίκτες στα χέρια τους στο τέλος της επιτραπέζιας µάχης θα κριθεί το αν οι νικητές θα προβούν σε καταδίωξη των ηττηµένων, επιφέροντάς τους επιπλέον απώλειες ή ακόµα τον συνολικό αριθµό των λαφύρων (επιπλέον αυτών που αποκτήθηκαν την ώρα της µάχης) που θα έχει µια επιτυχηµένη επιδροµή. Είναι προφανές, ότι αυτά που θα συµβούν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα επηρεάσουν άµεσα την ιστορία της εκστρατείας µας:

– Πόσο χρονικό διάστηµα θα χρειαστούν οι ηττηµένες δυνάµεις για να ανακάµψουν αρκετά ώστε να είναι σε θέση να επιστρέψουν εκ νέου στο πεδίο της µάχης;

– Υπάρχουν νέοι πολεµιστές που θα πολεµήσουν υπό το λάβαρο του Άρχοντά/ Πολέµαρχού µας;

– Τι θα συµβεί αν ο εχθρός έχει ανακάµψει νωρίτερα από το δικό µας στρατό;

– Πόσο θα µας κοστίσει τελικά η στήριξη που ζητήσαµε κατά τη διάρκεια της τελευταίας µάχης από την…Εκκλησία; (ιδίως αυτή η εκδοχή είναι όλο νόηµα…).

Όλα τα παραπάνω είναι ζητήµατα που περιλαµβάνονται στο παιχνίδι σε συνδυασµό µε πρόσθετες παραµέτρους όπως πολιορκίες σε µια κωµόπολη ή πόλη προκειµένου να υποταχθεί η περιοχή.

Microsoft Word - DUX REVIEW.docx

– Θα έχει ο Σάξονας Πολέµαρχος µας κατακτήσει αρκετή γη προς εγκατάσταση;

– Θα έχει ο Σάξονας Πολέµαρχος µας κερδίσει αρκετά για να πληρώσει αυτά που πρέπει στο βασιλιά του (που είναι σε κάποιο βασίλειο της ηπειρωτικής Ευρώπης) στο τέλος του έτους ή θα βρει τον εαυτό του εκτεθειµένο και εν τέλη απόβλητο;

– Θα έχει ο Άρχοντάς µας υπερασπίσει επιτυχώς εδάφη του Βασιλέα του;

– Θα έχει ο Άρχοντάς µας δει φήµη του και την επιρροή του να αυξάνεται σε σηµείο όπου να διεκδηκήσει το να αναρριχηθεί ο ίδιος σε Βασιλέα;  Ή µήπως η ανικανότητά του θα προκαλέσει στο βασίλειό του παρακµή και εµφύλιο πόλεµο;

Με το Dux Britanniarum στα χέρια, είναι τουλάχιστον προκλητικό για τους παίκτες να µπουν στη διαδικασία να παίξουν τουλάχιστον µια φορά την εκστρατεία. Αυτό γιατί το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε αυτό µπορεί να γίνει µε τον ελάχιστο κόπο και χωρίς πολύπλοκη γραφειοκρατική απαίτηση προς τήρηση των γεγονότων αυτής. Ένα χαρτί µεγέθους Α4 είναι αρκετό για το συνολικό “αρχείο” της εκστρατείας. Το εκπληκτικό είναι ότι επιτρέπει στους παίκτες να εµπλακούν σε µια µυθιστορηµατική εκστρατεία µε τον ελάχιστο κόπο. Πριν το πρώτο παιχνίδι θα χρειαστεί άπαξ ένας χρόνος 10 – 15 λεπτών επιπλέον εργασίας για τον καθορισµό της δοµής της.

Να σηµειώσω εδώ, ότι αν ακολουθηθεί η διαδικασία της εκστρατείας, ξαφνικά οι µάχες αποκτούν µεγαλύτερο νόηµα και λόγω αυτού οι παίκτες παίζουν µε τρόπο πιο προσοµοιωτικό µιας µάχης της πραγµατικότητας. Για παράδειγµα, δεν στέλνει κάποιος χωρίς σκέψη τις µονάδες του σε σίγουρη σφαγή γιατί δεν ξέρει πότε θα µπορέσει και αν να τις αντικαταστήσει στη συνέχεια.

Εν κατακλείδι

Όπως έχω ήδη πει, υπήρξαν πολλά στοιχεία που µε εντυπωσίασαν παρά το ότι ως µυηµένος στα παιχνίδια των Too Fat Lardies ήξερα περίπου τι να περιµένω. Η έντυπη έκδοση του βιβλίου είναι πάρα πολύ όµορφη – ειδικά οι χάρτες – και προσκαλούν τον αναγνώστη να µπει -νοητά- στην εποχή την οποία πραγµατεύονται.

Επιπρόσθετα, οι κάρτες που παρέχονται µε τους κανόνες είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο και η έκδοση τους αλλά και οι κανόνες που περιέχονται σε αυτήν σίγουρα προσθέτουν ένα επιπλέον παράγοντα στην “αίσθηση” (feeling) της εποχής, η οποία είναι διάχυτη στο παιχνίδι.

honeyview_dux-review-7

Αν λοιπόν κάποιοι αγαπούν το wargaming κατά τους πρώιµους µεσαιωνικούς χρόνους, αλλά ακόµα και κάποιοι που απλώς έτυχε να πέσουν οι κανόνες στα χέρια τους (σαν κι εµένα,) θα είναι δύσκολο -πιστεύω- να αντισταθούν στον πειρασµό και να µην δοκιµάσουν ένα τόσο πλούσιο σε επιλογές και διασκεδαστικό στο σύνολό του παιχνίδι. Νοµίζω ότι είναι το ιδανικό σετ για να γράψει κανείς τη δική του µικρή ιστορία σχετικά µε τα κατορθώµατα του Βασιλιά Αρθούρου.

Το Dux Britanniarum καθώς και το supplement “The Raiders” είναι διαθέσιµα άµεσα από την ιστοσελίδα των Too Fat Lardies (http://toofatlardies.co.uk/) είτε σε έντυπη έκδοση είτε σε µορφή PDF ή σε µια εξειδικευµένο φορµά για ταµπλέτες. Τα πακέτα καρτών είναι διαθέσιµα ξεχωριστά ή σε κάποιο συνδυασµό των άνωθεν προϊόντων σε κάποιο συγκεντρωτικό πακέτο.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s