Μινιατούρες και Κατασκευές στα 10mm.

Βυζαντινό βαρύ πεζικό (Σκουτατοι και Τοξότες) 10ου και 11ου αιώνα μ.Χ.

Βαραγγια φρουρά των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.

Βυζαντινό ελαφρύ πεζικό (ψιλοί) ,ακοντιστές ,τοξότες ,σφενδονιτες.

Βυζαντινοί καβαλλαριοι του 10ου – 11ου αιωνα μ.Χ, καποιοι σε ρόλο υπερκεραστων εξοπλισμένοι με τόξα και άλλοι σε κλειστή παράταξη.

Νορμανδοί μισθοφόροι στην υπηρεσία του Βυζαντίου κατά των 11ο αιώνα μ.Χ.

Τουρκομάνοι ιπποτοξότες.

Τουρκικό Ασκέρι (Τούρκοι Ευγενείς και Γκουλαμοι ιππείς).

Άραβες Βεδουίνοι ελαφροί ιππείς.

Αραβικό βαρύ ιππικό.

Advertisements