Σύστημα κανόνων για μεσαιωνικές μάχες Iron Bow

Οι κανόνες είναι σχεδιασμένοι για μεσαιωνικές μάχες στη Μέση Ανατολή κατά την εποχή των Σταυροφοριών. Οι λίστες των στρατών καλύπτουν τους Σταυροφόρους, τους εχθρούς τους και πολλούς άλλους στρατούς της περιόδου που έδρασαν στην περιοχή εκείνη την εποχή.

battle_manzykert_ottomans__article

Οι κανόνες επικεντρώνονται στην διοίκηση και τον έλεγχο των στρατευμάτων. Οι στρατοί αποτελούνται από διοικήσεις η καθεμία τους αποτελούμενη από έναν αριθμό μονάδων. Μια μάχη, η οποία να έχει ένα ικανοποιητικό μέγεθος για 3-4 ώρες παιχνιδιού, μπορεί να περιλαμβάνει για κάθε πλευρά 3-5 διοικήσεις των 1-3 μονάδων η καθεμιά. Οι μονάδες αποτελούνται συνήθως από 2-4 στοιχεία. Κάθε στρατός και κάθε διοικητής έχουν ένα ξεχωριστό τύπο, ο όποιος προκαθορίζεται με κάποιες διαδικασίες αν μιλάμε για μια φανταστική μάχη ή αποκτά τα στοιχεία που τον χαρακτήριζαν αν πρόκειται για ιστορική μάχη. Αυτά θα είναι και τα χαρακτηριστικά τους, που θα ορίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα όρια συμπεριφοράς τους. Οι διοικητές αποτελούν το πλέον ζωτικό κομμάτι του παιχνιδιού. Κάθε ένας τους, καλείται να «ερμηνεύσει» τις εντολές του, πράγμα το οποίο «φιλτράρεται» σύμφωνα με την ιδιοσυγρασία και την προσωπικότητα τους. Η αφοσίωση και εντέλει η απόδοση των διοικητών επηρεάζεται επίσης από την κοινωνική τους θέση. Οι χαμηλότερης κοινωνικής στάθμης άρχοντες είναι πιο πιθανό να υπακούσουν στις εντολές του της ανώτερης τάξης προϊσταμένου τους. Στη μάχη, σημαντική διαφορά στην απόδοση ενός ηγέτη μπορεί να παίξει η ανδρεία του.

Οι μάχες και οι απώλειες παρουσιάζονται με αφαιρετικό τρόπο. H έκβαση τους, εξαρτάται από την επίδραση που θα έχουν οι παρούσες συνθήκες στο ηθικό των μονάδων και εντέλει στον τρόπο που θα αντιδράσουν οι μονάδες σε αυτές. Οι μονάδες αντιδρούν στα γεγονότα (π.χ. απώλειες, φυγή μιας μονάδας), σύμφωνα με τον ιστορικό τρόπο συμπεριφοράς τους: οι ιππότες τείνουν να κάνουν charge ως απάντηση σε μια απειλή, ενώ οι Τουρκομάνοι προσπαθούν να την αποφύγουν.

Οι μηχανισμοί αυτοί εξετάζονται από ξεχωριστούς πίνακες για κάθε τύπο μονάδας. Αυτό εν πρώτοις ακούγεται πολύπλοκο, αλλά οι περισσότεροι στρατοί έχουν ένα περιορισμένο αριθμό τύπων μονάδων, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε ένα φύλλο Α4. Με τον τρόπο αυτό, κατά το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού χρειάζεται μόνο το playsheet και ένα σχετικό φύλλο των στοιχείων της μονάδας.

Η συνολική κατάσταση του στρατού επηρεάζεται από τα γεγονότα στο πεδίο της μάχης, όπως η υπερκεράση των πλευρών μιας μονάδας, η κατατρόπωση ή φυγή ολόκληρων διοικήσεων. Αν η μάχη δεν εξελίσσεται καλά, οι μονάδες θα είναι λιγότερο πρόθυμες να επιτεθούν, οι διοικητές θα αρχίσουν να ερμηνεύουν τις εντολές παθητικότερα και τελικά μπορεί να αρχίσουν να υποχωρούν. Για την καταγραφή των εντολών και τις κατάστασης του στρατού χρησιμοποιούνται ειδικοί πίνακες και μετρητές.

Η έμφαση στους διοικητές και τη συμπεριφορά τους φαίνεται να αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό στοιχείο των μεσαιωνικών μαχών, ενώ οι λεπτές διακρίσεις των τύπων των μονάδων αντανακλά καλά την συνολική συμπεριφορά τους.

Οι κανόνες Ironbow 2.0 που προσφέρεται από το The Perfect Captain είναι διαθέσιμοι για download από την ιστοσελίδα www.perfectcaptain.50megs.com/captain.html. Υπάρχει επίσης μια ομάδα συζήτησης στο Yahoo, όπου ο…καπετάνιος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που θέσαμε σχετικά με απορίες για τους κανόνες.

Advertisements