«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ

Το  σύστημα μάχης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αναπαράστασης οποιασδήποτε αρχαίας και μεσαιωνικής μάχης, ανεξαρτήτως μεγέθους. Εισαγωγικά Η δημιουργία του ξεκίνησε ως μία επιδίωξη διερεύνησης των βασικών μηχανισμών που διέπουν τις αρχαίες μάχες σε ιστορικό και όχι σε παιχνιδιστικό επίπεδο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να αποτυπωθούν σωστά παράμετροι, για τις οποίες μέχρι τώρα είχε δοθεί μικρή σημασία, … Συνεχίστε να διαβάζετε «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ.

Advertisements